English | tiếng Việt

Life@

Dành tặng 200K VNĐ điểm thưởng cho khách hàng ANZ.

Tặng 200K VNĐ điểm thưởng cho tài khoản mới khi đăng kí thanh toán bằng thẻ tín dụng ANZ.


Điều khoản sử dụng:

  • 200K VNĐ điểm tích lũy sẽ được tặng vào tài khoản Life@ trong vòng 24 giờ kể từ khi đăng kí.
  • Trong đó: 100K VNĐ điểm tích lũy sẽ được giảm trực tiếp vào giá trị đơn hàng đầu tiên của bạn.
  • Đơn hàng đầu tiên còn được áp dụng giảm thêm 25% trên giá trị còn lại của đơn hàng (nhưng không vượt quá số điểm tích lũy sẵn có trong tài khoản của bạn). Chỉ áp dụng cho lần đặt hàng đầu tiên với giá trị đơn hàng tối thiểu là 300K VNĐ.
  • Nếu bạn không sử dụng tài khoản khuyến mại trong vòng 1 tháng kể từ ngày đăng kí, điểm thưởng được tặng sẽ bị xóa.
Công ty NRH Việt Nam. Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11.
Hotline: 08 3962 7772